Engie Zielona Energia Sp. z o.o.

Jesteśmy jednym z liderów rynku energii odnawialnej i transformacji energetycznej w Polsce.

Engie Zielona Energia Sp. z o.o.

Opis działalności

Nasze farmy wiatrowe o mocy 138 MW oraz fotowoltaiczne o mocy 46 MWp już produkują rocznie 420 GWh zielonej energii, a do końca 2023 r. moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych wzrośnie do blisko 150 MWp. Dzięki produkcji energii z odnawialnych źródeł nie emitujemy zanieczyszczeń i pozostajemy węglowo neutralni. Sprzedawana przez nas energia zasila największe przedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy na terenie całego kraju, co przybliża je do osiągnięcia neutralności węglowej. Ponadto, do producentów energii – właścicieli i operatorów instalacji odnawialnych źródeł energii - skierowana jest oferta zakupu, bilansowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i produktów powiązanych.


Engie Zielona Energia prowadzi działalność w obszarach:

  • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  • obrotu hurtowego energią elektryczną
  • sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych
  • zarządzania portfelem energii i produktów powiązanych na rzecz klientówzdjecie 1
zdjecie 2

zdjecie 2
zdjecie 2